NAURU

Rousserolle de Nauru
31.01.1976

Noddi brun
31.12.1985

Noddi brun
31.12.1985

Noddi brun
31.12.1985

Noddi brun
31.12.1985

NAURU

Noddi noir - Frégate du Pacifique - Frégate du Pacifique - Frégate du Pacifique
14.08.2001

NAURU

Zostérops bridé - Zostérops de Truk - Zostérops des Samoa
Zostérops bridé - Zostérops de Ponapé - Zostérops doré

12.09.2005

Lori de Kuhl - Perruche masquée - Perruche écarlate
Lori nonnette - Lori de Stephen - Lori ultramarin

12.09.2005

NAURU

Ptilope des Touamotou - Ptilope de Henderson - Ptilope de Rarotonga
Ptilope de Hutton - Ptilope de Layard - Ptilope des Mariannes

12.09.2005

NAURU

Frégate du Pacifique
14.10.2008

NAURU

Frégate du Pacifique
14.10.2008

NAURU

Frégate du Pacifique
14.10.2008

NAURU

Frégate du Pacifique
14.10.2008